artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie: "dostawa pieczywa świeżego dla Domu Pomocy Społecznej ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Trybunalskim„

Dom Pomocy Społecznej

w Piotrkowie Tryb.

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie :

" dostawa pieczywa świeżego dla Domu Pomocy Społecznej

ul. Żwirki 5/7w Piotrkowie Trybunalskim „

 

termin składania ofert 15.03.2006 r. do godz. 10.00

otwarcie ofert 15.03.2006 r. godz. 12.00

Informacje i specyfikację zamówienia można uzyskać w siedzibie DPS w Piotrkowie Tryb. ul. Żwirki 5/7 pok. 18 lub pod tel. 647-51-72