artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na utrzymanie parków znajdujących się na terenie Piotrkowa Trybunalskiego: im. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego, im. Józefa Poniatowskiego przy ul. Żeromskiego, Parku Belzackiego im. Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kotarbińskiego.

Przetarg nieograniczony na utrzymanie parków znajdujących się na terenie Piotrkowa Trybunalskiego: im. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego, im. Józefa Poniatowskiego przy ul. Żeromskiego, Parku Belzackiego im. Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kotarbińskiego.Termin składania ofert – 16.02.2004 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –16.02.2004 r. o godz. 10.00BZP NR 193 Z DNIA 31.12.2003 R. POZ. 82437(ANZ. 341/34-IMU/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Barbara Godziemska w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-30Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34