artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulicy Roosevelta od ulicy Próchnika do ulicy Żeromskiego oraz parking.

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulicy Roosevelta od ulicy Próchnika do ulicy Żeromskiego oraz parking.Termin składania ofert – 17.02.2004 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –17.02.2004 r. o godz. 11.00BZP NR 193 Z DNIA 31.12.2003 R. POZ. 82354(ANZ. 341/28-IMI/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Wiktor Kopertowski w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-22Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34