artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę prasy dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na 2004 rok.

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę prasy dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na 2004 rok.Termin składania ofert – 30.12.2003 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –30.12.2003 r. o godz. 10.00(ANZ. 341/28-DRG/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Marian Bieniek w sprawach technicznych tel. 0-44 647-46-92 Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34