artykuł nr 1

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych

Przetarg nieograniczony na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnychTermin składania ofert – 16.01.2004 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –16.01.2004 r. o godz. 10.00 BZP nr 179 z dnia 02.12.2003 r (ANZ. 341/1-IMK/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Jonna Westrych w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-20Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34