artykuł nr 1

Strzeżenie obiektów Urzędu Miasta

Przetarg nieograniczony na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta znajdujących się przy Pasażu Rudowskiego 10, Szkolnej 28 oraz ochrona kasy przy ulicy Szkolnej 28 w Piotrkowie TryubunalskimTermin składania ofert – 15.12.2003 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –15.12.2003 r. o godz. 10.00(ANZ. 341/21-DRG/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Mariusz Magiera w sprawach technicznych tel. 0-44 647-46-92Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34,