artykuł nr 1

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i papierniczo- geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta

Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę materiałów biurowych, papierniczych i papierniczo – geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w 2004 roku. Termin składania ofert – 04.12.2003 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –04.12.2003 r. o godz. 10.00(ANZ. 341/22-DRG/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Mariusz Magiera w sprawach technicznych tel. 0-44 647-46-92Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34