artykuł nr 1

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 11

Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach zadania – remonty w szkołach podstawowych.Termin składania ofert – 03.12.2003 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –03.12.2003 r. o godz. 10.00(ANZ. 341/21-IMI/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Jerzy Hartman w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-36Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34,