artykuł nr 1

Konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Przetarg nieograniczony na konserwację i naprawę urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w 2004 roku.Termin składania ofert – 11.12.2003 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –11.12.2003 r. o godz. 10.00(ANZ. 341/32-IMU/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Wiktor Kopertowski w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-22Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34,