artykuł nr 1

Wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót modernizacji ul. Sulejowskiej wg procedur unijnych

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót modernizacji ulicy Sulejowskiej wg procedur unijnych.Termin składania ofert – 14.11.2003 r. do godz. 10.45Termin otwarcia ofert –14.11.2003 r. o godz. 11.00(ANZ. 341/26-IMR/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Wanda Kołodziej w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-37Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34