artykuł nr 1

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2000

Przetarg nieograniczony na usługę konsultingową w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.Termin składania ofert – 02.12.2003 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert – 02.12.2003 r. o godz. 10.00(ANZ. 341/1-PWO/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
  • Robert Marzec w sprawach merytorycznych tel. 0-44 647-05-62 (w.292)
  • Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34