artykuł nr 1

Kontynuacja wdrażania systemu informacji o terenie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Przetarg nieograniczony na kontynuację wdrażania systemu informacji o terenie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Strateg).Termin składania ofert – 14.11.2003 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert – 14.11.2003 r. o godz. 10.00(ANZ. 341/4-IMG/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Arkadiusz Bobras w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-05Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34,