artykuł nr 1

Remont stropów w pracowniach gastronomicznych w ZSP nr 4

Przetarg nieograniczony na remont stropów w pracowniach gastronomicznych – ZSP nr 4 ulica Sienkiewicza 10/12 w Piotrkowie TrybunalskimTermin składania ofert – 12.01.2004 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –12.01.2004 r. o godz. 10.00 (ANZ. 341/25-IMI/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Jerzy Hartman w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-36Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34