artykuł nr 1

Wykonanie usługi administratora zespołów targowisk miejskich

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi administratora zespołów targowisk miejskich w Piotrkowie Trybunalskim w 2004 roku.Termin składania ofert – 17.12.2003 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –17.12.2003 r. o godz. 10.00(ANZ. 341/5-SPO/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Grażyna Gąsiorowska w sprawach technicznych tel. 0-44 649-70-68, 647-02-67Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34