artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na całodobowe interwencyjne usuwanie padłych zwierząt lub ich części oraz ptaków z pasów drogowych i innych terenów stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (w granicach administracyjnych Miasta)