artykuł nr 1

SPZ.271.45.2019 - Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 160x14,6 o długości L~190mb wraz z uzbrojeniem w ramach inwestycji pn.: Budowa wodociągu w osiedlu Pawłowska

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018