artykuł nr 1

SPZ.271.48.2017 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i zestawów audiowizualnych w ramach realizacji projektu pt. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim