artykuł nr 1

SPZ.271.47.2017 - Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta oraz niezamieszkałymi (pustostany) stanowiącymi własność Miasta, współwłasność Miasta i innych osób, dotychczas pozostające w zarządzie Miasta Piotrków Trybunalski, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta