artykuł nr 1

SPZ.271.23.2017 - Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjnego w ramach realizacji projektu "E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych droga elektroniczną".