artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 5, ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim