artykuł nr 1

SPZ.271.29.2017 - Przetarg nieograniczony:Część 1. Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal, utwardzenia terenu, ogrodzenia panelowego oraz miasteczka ruchu w ramach zadania pn. "Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi" - etap ICzęść 2. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1Część 3. Budowa boiska wielofunkcyjne przy ZSP nr 2