artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe, nie objęte projektem, a konieczne do wykonania, polegające na m.in.: wykonaniu oświetlenia ulicznego na odcinku od Ronda L. i M. Kaczyńskich do rzeki Strawy w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Załączniki:
Ogłoszenie242 KB