artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB) spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa