artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na: wytworzenie i dostarczenie na podstawie jednostkowych zamówień dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów: - świadczenie usług w zakresie: systemu wysyłania powiadomień (SWP); Wdrożenie i utrzymanie rozwiązania portal starosty: - system elektronicznej skrzynki podawczej dedykowanej dla systemu pojazd i kierowca

Załączniki:
Ogłoszenie 263 KB