artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe polegające na: wykonaniu robót dodatkowych nie objętych projektem technicznym, polegającym m.in. na: A) Skorygowaniu niwelety wykonanej zgodnie z projektem wjazdu do parkingu Urzędy Skarbowego od strony firmy Atlas z dalszą częścią istniejącego wjazdu; B) Odtworzeniu chodnika z kostki betonowej po wykonaniu wodociągu przecinającego chodnik; C) Odtworzeniu chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm po ułożeniu krawężnika w nowym śladzie na prawoskręcie łącznika z ul. Wronią (przy biurze rachunkowym)

Załączniki:
Ogłoszenie 266 KB