artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych nie objętych projektem, a koniecznych do wykonania, polegających na m.in.: wybudowaniu brakującego odcinka linii kablowej dla zasilania zaprojektowanego oświetlenia ulicznego w związku z realizacją zadania pn.: Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią

Załączniki:
Ogłoszenie506 KB