artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających na rozebraniu dwóch starszych warstw supremy i styropianu, wykonaniu ujawnionych robót po dokonaniu rozebrania ścianek działowych, zabezpieczeniu otworów wentylacyjnych oraz wykonaniu obudowy kominów z blachy, wyrównaniu poziomów i ujednoliceniu posadzek w budynku

Załączniki:
Ogłoszenie 710 KB