artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających na demontażu instalacji elektrycznej, wykonaniu nowej instalacji, montażu nowego sprzętu w związku z realizacją zadania pn: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26

Załączniki:
Ogłoszenie 647 KB