artykuł nr 1

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY DODATKOWE POLEGAJĄCE NA: a)ODTWORZENIU NAWIERZCHNI PO PRZEKOPACH W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM ODEJŚĆ WODOCIĄGU W ULICE BOCZNE, KTÓRYCH PROJEKTANT NIE PRZEWIDZIAŁ W PROJEKCIE DROGOWYM, b)WYKONANIU BRAKUJĄCYCH CHODNIKÓW PO OBU STRONACH ULICY NA SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH TJ. 4 M PO STRONIE NIEPARZYSTEJ ORAZ NA ODCINKU 8,0 M OD CHODNIKA I ETAPU DO POCZĄTKU OGRODZENIA POSESJI NR 2 c)WYKOPANIE, ZDEMONTOWANIE I UŁOŻENIE NA NOWO ZDEFORMOWANEGO NA ODC. OK 24 M KANAŁU DESZCZOWEGO ODPROWADZAJĄCEGO WODY DESZCZOWE

Załączniki:
ogłoszenie168 KB