artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane nie objęte projektem rozbiórki posadzek parteru w pomieszczeniach remontowanego budynku przedszkola niezbędne dla wyrównania poziomów, zasypanie i zabetonowanie kanałów ciepłowniczych odkrytych po demontażu posadzek , skuwanie starych płytek ściennych, zerwanie boazerii, rozebranie okładziny ściennej z tynku olejno-żywiczego w pomieszczeniach zmieniające swoje funkcje wraz z uzupełnieniem tych rozkuć tynkiem remontowo-wapiennym, wykonanie dodatkowego podparcia belki żelbetowej spocznika

Załączniki:
ogłoszenie168 KB