artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na: roboty dodatkowe polegające m. in. na a) usunięciu kolizji budowlanej ulicy z kablem energetycznym (zbyt płytko co 20 cm ułożony kabel typu YAKY 4x70 MMR) b) demontażu szamba, montaż studni DN 400 umożliwiającej podłączenie posesji nr 5 przy ul. Rolniczej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, c)wykonania tymczasowego przyłącza wodociągowego od ul. Rolniczej do Zakładu Kamieniarskiego z rur PE DN 40 w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej