artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających m.in. na przebudowie czterech istniejących przyłączy gazowych kolidujących z budowanym kanałem deszczowym w związku z realizacją zadania: ,,Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. POW do ul. Toruńskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu131 KB