artykuł nr 1

Przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ulicy Słowackiego ze skrzyżowaniem z Al. Kopernika ok 350 m wraz z przebudową/ budową niezbędnej infrastruktury technicznej