artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizowanego projektu pn. eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion