artykuł nr 1

Postępowanie na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku do kwoty 8.400.000,00 PLN włącznie