artykuł nr 1

Postępowanie ma rozbudowę i przebudowę ulicy Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną