artykuł nr 1

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - kontrakt nr I (prace uzupełniające) w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Modernizacja obejmuje remont obiektów, dostawę urządzeń i ich montaż, dostawę wyposażenia i jego instalację w podziale na trzy zadania