artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ulicy P.O.W. do ulicy Toruńskiej ok. 470 m wraz z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej