artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei (na odc. od ul. Hutniczej do połączenia z istniejącym kanałem w ul. Okrzei powyżej ul. Stalowej) i w ul. Hutniczej (na odc. od ul. Okrzei do ul. 1-go Maja) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ,,Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Okrzei (od ul. Stalowej do ul. Hutniczej) - Dokumentacji technicznej''