artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Dębowej wraz z budową / przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania: ,,Budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokumentacja techniczna''