artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót remontowych i termomodernizacyjnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ,,Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie''