artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Regatowej na odc. od ul. Jeziornej do ul. Zawiłej o długości ok. 170 m w ramach zadania pn. ,,Budowa wodociągu w ul. Regatowej''