artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.