artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od ulicy P.O.W do ul. Toruńskiej.