artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalski - etap II i III