artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F. Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Roosevelta-dokumentacja techniczna"