artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: a) prace remontowe na kwaterze legionistów usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów; b) prace przy mogiłach żołnierzy WP z 1939 r. na cmentarzu wojennym z I i II wojny światowej polegającej na zakończeniu remontu mogił zbiorowych