artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę odcinków przyłączy: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowego, energetycznego od ulicy Zamkowej w ramach zadania pn.: Budowa Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim