artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony wymianę posadzek na korytarzu na parterze w budynku Domu Pomocy Społeczne w Piotrkowie Trybunalskim