artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę przyłączy: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowego, energetycznego od ulicy Zamkowej w ramach zadania pn.: Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim